Ciasteczkowe prawo

22 marca 2013 r. wszedł w życie przepis ustawy z dn. 16 listopada 2012 o zmianie ustawy Prawo Telekomunikacyjne związany z potrzebą informowania o działaniu „cookies” na stronie www. Zmiany w ustawie zostały wprowadzone na podstawie wytycznych Parlamentu Europejskiego. Celem modyfikacji jest zwiększenie świadomości użytkownika dotyczącej przechowywania informacji o nim w jego przeglądarce internetowej.
Parlament Europejski zadbał o edukację internautów, a dodatkowo stworzył obowiązek informowaniu wydawców serwisów internetowych o korzystaniu z plików cookie.

Zgodnie z ustawą z dn. 16 listopada 2012 o zmianie ustawy Prawo Telekomunikacyjne art. 173 ustawy Prawo Telekomunikacyjne brzmi:

„1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny,
łatwy i zrozumiały, o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za
pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym
w tym urządzeniu.
2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień
oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
lub konfiguracji usługi.
3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji,
o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub
użytkownika końcowego.”